top of page

Kvalitét

Kvalitetspolicy

 

 

EL & Marinteknik skapar lösningar och levererar tjänster till kunder genom att med lyhördhet och engagemang agera professionellt, lösningsorienterat och med stor bransch- och fackkunskap.

 

 

El & Marinteknik verkar genom sitt ledningssystem och kontinuerligt förbättringsarbete för att säkerställa affären, leverera tjänster och utveckla produkter.

 

 

Detta för att kontinuerligt skapa förutsättningar för kundnöjdhet, framtida affärer och uppfyllande av tillämpliga krav.

Miljöpolicy

EL & Marinteknik AB verkar för att jobba kontinuerligt med produkter och tjänster som har de bästa miljöfördelarna mätt över hela produktens livslängd

 

Vidare strävar El & Marinteknik AB efter att leverera produkten eller tjänsten med minsta möjliga miljöpåverkan som möjligt

 

El & Marinteknik AB strävar kontinuerligt efter att minska sin miljöpåverkan över tid.

ISO_9001_ISO_14001_COL.jpg

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page